Katarina Hjördisdotter von Uexküll
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
i
kognitiv- och beteendeinriktad terapi

Erbjuder kognitiv psykoterapi/KBT till privatpersoner och arbetsgivare. Vänder sig bland annat till dig som:- Lider av ständigt gnagande oro eller ångest.

- Kan drabbas av stark ångest, panikkänslor eller panikattacker.

- Tycker det är mycket jobbigt att exempelvis åka med offentliga färdmedel, gå in i en affär eller att gå ut på stan.

- Plågas av osäkerhet i sociala situationer, som att prata inför grupp eller träffa andra människor.

- Lider av tvånget att tänka vissa tankar eller utföra vissa handlingar.

- Känner dig nedstämd eller deprimerad.

- Befinner dig i en kris.

- Har problem med sviktande självförtroende, med din identitet/ självkänsla eller känner dig hindrad att nå dina livsmål.

- Har svårt att acceptera någon del av eller hela ditt utseende och mår dåligt av det.

- Lever i konfliktfyllda relationer.

- Har sömnproblem.

- Känner dig alltför stressad.

- Vill utforska och på djupet förändra din personlighet. Det finns vetenskapligt stöd för
att kognitiv- och beteendeinriktad terapi kan vara en effektiv metod för dessa och många andra problem kopplade till psykisk ohälsa.